wysoka jakość i umiarkowana cena

  • właściwy dobór personelu,
  • znajomość zasad współpracy z zarządcami i innymi serwisami w budynkach.

Zatrudniamy wyłącznie osoby o odpowiednich cechach psychofizycznych, predysponujących do wykonywania zadań wynikających z pracy w ochronie. Posiadamy uprawnienia do zabezpieczeń ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.

Opracowujemy plany ochrony – zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia. Pracownicy ochrony Patron Service posiadają licencje I lub II stopnia, uprawniające do ochrony obiektów będących na listach wojewodów.

Nasi klienci