Ochrona mienia

Zakres świadczonych usług

  • ochrona fizyczna osób i mienia,
  • ochrona imprez masowych,
  • ochrona osobista.

Zatrudniamy wyłącznie osoby o odpowiednich cechach psychofizycznych, predysponujących do wykonywania zadań wynikających z pracy w ochronie. Posiadamy uprawnienia do zabezpieczeń ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.

Opracowujemy plany ochrony – zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia. Pracownicy ochrony Patron Service posiadają licencje I lub II stopnia, uprawniające do ochrony obiektów będących na listach wojewodów.

Wartość dodana

  • pewność bezpieczeństwa własnego oraz mienia,
  • gwarancję dyskrecji,
  • wysoką jakość usługi dzięki wyszkolonej kadrze pracowników ochrony,
  • elastyczny i indywidualny sposób realizacji usługi,
  • procedury dostosowane do specyfiki ochranianego obiektu,
  • szybkie reakcje na wymagania, oczekiwania klientów.

Nasi klienci