Systemy zabezpieczeń

Techniczne systemy zabiezpieczeń

W naszej ofercie znajduje się także usługa dotycząca przekazywania i rejestrowania obrazu video poprzez zainstalowane wewnątrz chronionego obiektu kamery. Taki wariant ochrony jest często stosowany, na przykład na terenie hal produkcyjnych, gdzie konieczna jest kontrola przy jednoczesnym niewysokim stopniu zagrożenia mienia i życia.

Na Państwa życzenie instalujemy system CCTV lub monitorujemy obiekty wyposażone we własne systemy kamer. Dzięki tej usłudze zyskujecie Państwo możliwość wczesnego wykrycia i odpowiedniego przeciwdziałania wszelkim nieprawidłowościom w obszarze objętym systemem telewizji przemysłowej.

Zastosowanie zabezpieczeń technicznych w ochronie fizycznej minimalizuje i zmniejsza ryzyko kradzieży oraz innych niepożądanych działań. Wspomaganie bezpośredniej ochrony fizycznej przez system monitoringu, to natychmiastowa reakcja grup interwencyjnych, wspierających pracowników w obiekcie w chwilii zagrożenia, zgodnie z zapisami instrukcji ochrony.

Nasi klienci